Pro média

Festival Živého pravěku 2012

Datum: 22. – 23. 9. 2012

Místo: EAC Křivolík (EAC = Experimentálně archeologické centrum), Česká Třebová

Pořadatel: Bacrie o. s.

Kontakt: Jan Zeman, braham@centrum.cz, 739 223 862

Sdružení: info@bacrie.cz


Již čtvrtým rokem ožije centrum Křivolík u České Třebové pro návštěvníky Festivalem Živého pravěku. Během dvou dní 22. - 23. září bude možnost vrátit se zpátky do minulosti naší země. Sdružení Bacrie o. s. společně se spřátelenými skupinami a jejich příznivci umožní návštěvníkům nahlédnout do života lovců jelenů před dvanácti tisíci lety a pokračovat přes tisíciletí vývoje lidské společnosti až do úsvitu středověku. Letos je hlavním tématem dřevo jako materiál a surovina v pravěku. Tedy vše spjaté s využíváním dřeva a přístupu pravěkého člověka ke krajině kolem sebe. Už teď se můžeme těšit na stavbu domu s trámovou konstrukcí, pálení uhlí, vápna, výroba dřevěného nádobí a nábytku. Druhým tématem festivalu je doba předkeltská, tedy starší doba železná. Podivné období plné mýtů o příchodu železa a příběhů hrdinů od Tróji, doba kdy lidé v lesích České kotliny neznali písmo. Návštěvníci mohou očekávat oživené obrazy z doby halštatské, radosti i strasti lidí na počátku civilizace.

Hlavní část programu proběhne v sobotu, akce bude tento den otevřena návštěvníkům od 12.00 a skončí 17.30. V neděli proběhne druhá část programu od 10.00 do 15.30

Návštěvníci si mohou po domluvě na místě vyzkoušet i některé řemeslné techniky, přičemž pro děti budou připravené poznávací hry. Samozřejmě na akci je zajištěno občerstvení.

Fotky z minulého ročníku k dispozici pro média

Fotografie ve vysokém rozlišení se prozatím připravují ...