Dílna brusiče kamenných seker

Mladší doba kamenná 5500 let před Kristem

"Na stráni blízko pramene se choulí několik malých přístřešků. Nikdo zde nebydlí. Dlouhé velkolomy jednotlivých rodin jsou totiž postaveny trochu výš na terase a jejich majitelé jsou ještě dál, vzadu v polích s pšenicí a ječmenem. Jenom několik starších mužů a malých chlapců sedí pod přístřešky.

Je odtud slyšet údery kostěných palic, brumlání a sem tam dopadne výchovný pohlavek. Zkušení starci, zde z donesených kamenů vyrábí kamenné nástroje, tedy sekery a dláta, teslice a hroty. Lidé je použijí, na zpracování dřeva při stavbě domů, roubení studen nebo k nasekání letniny pro zvířata."

V mladší době kamenné člověk přechází na zemědělský způsob života a s tím souvisí i vznik stálých osad, které jsou vázány na obdělávanou půdu. Člověk se tak napevno usazuje v krajině a spolehlivým společníkem jsou mu právě broušené kamenné sekery, se kterými je schopen  ve velkém opracovávat dřevo na stavbu vesnic.

Dílna je zapuštěna do svahu a kostru tvoří série vidlic podpírající drnovou střechu z půlených klád. Technologické/výrobní zázemí dílny pak tvoří pískovcové brusy různé zrnitosti pro efektivní opracovávání kamene do tvaru seker.

Obrázek: