Milíř - výroba dřevěného uhlí

Výroba dřevěného uhlí, se stala klíčovou, když člověk začal ve velkém zpracovávat kovy. Technologie výroby spočívá v přeměně dřeva na dřevěné uhlí tzv. suchou destilací dřeva, které lze docílit za minimálního přístupu vzduchu. Ideálním nástrojem se tak stal milíř. Dřevo se vyskládalo kolem „krále“(zapalovací šachta ve středu milíře), zatěsnilo se hlínou a drny a milíř se zapálil. Kromě milířů se pálilo uhlí i v jamách, které si můžeme představit, jako otočený miliř do země ale daleko menšího rozměru.

Principem výroby dřevěného uhlí je suchá destilace dřeva, což je jeho částečné spalování za nedokonalého přístupu vzduchu. Tlumeným zahříváním dochází k rozkladné destilaci: výchozí surovinou je dřevo, výsledkem je dřevěné uhlí, uniká dřevný plyn, který obsahuje CO2 (oxid uhličitý), CO (oxid uhelnatý), CH4 (metan) a H2 (vodík). Jako destilát zůstává dřevný ocet, dřevní líh a dřevný dehet.

Obrázek: