Svatabor

Posvátný les. Z písemných pramenů víme, že barbarské národy ať už Keltové, Germáni, či Slované, nestavěly velké chrámy jako třeba Řekové či Římané ale měli posvátné háje, prameny, kameny i lesy. O Keltech víme, že měli velký strach, aby jim nebe nespadlo na hlavu.  Proto pro ně byly důležité právě stromy, které drží nebeskou klenbu tam, kde je. Stromy mají navíc kořeny v zemi a korunu v nebi, propojují tak všechny světy – podzemí, zemi i nebesa.  Je známo, že jeden ze tří hlavních bohů Keltů – Esus byl bohem stromoví. U Germánů je znám posvátný strom Yggdrasil, který právě propojuje celý kosmos. Podle staré germánské ságy, dokonce muži vznikly z jasanu a ženy z olše. I u Slovanů jsou známy právě takzvané Svatobory (posvátné háje) – posvátná místa v lese, někdy i oplocená, kam často mohou jenom kněží.

Obrázek: