Svatyně

Náboženství hrálo v životě našich předků významnou úlohu. Spojení s vyššími mocnostmi bylo klíčovou záležitostí. Z jednou s takových možností byl i posvátný strom, skrze něj a přívěšky – zhmotnělé modlitby, bylo možné poslat vzkaz mocnostem sídlících nad korunami stromů.