5plus2: Do pravěké osady Křivolík za lovci...

Datum vydani: 
Pondělí, 9 Prosinec, 2013
Autor článku: 
Petr Broulík
Štítky: 

Do pravěké osady Křivolík za lovci, Římany, krásnými ženami a řemesly

ČESKÁ TŘEBOVÁ - Jubilejní pátý ročník Festivalu živého pravěku připravilo na tento víkend v osadě Křivolík "v hlubokých lesích" u Kozlova nad Českou Třebovou občanské sdružení Bacrie. Návštěvníkům akce zprostředkují živý výlet do období pravěku Evropy.

Nadšenci z experimentálně archeologického centra Pravěká osada Křivolík tam budou v té době předvádět řemesla, technologie, odívání a zvyky lidí před tisíci lety. Na jednom místě mohou návštěvníci poznat život lovecké tlupy, projít domy pravěké vesnice a navštívit pochodový tábor římského vojska na tažení proti germánským kmenům.

Organizátoři připravili různé hry a soutěže, které umožní příchozím poznat pravěk. V programu vystoupí válečníci, tanečnice a připraveny jsou i živé obrazy k letošnímu tématu festivalu, Cesty lidí, zboží a myšlenek pravěkou Evropou. Na místě budou moci návštěvníci festivalu vedle občerstvení a točených nápojů ochutnat i domácí medovinu nebo čerstvě vařené pravěké pivo.

Skythové na rychlých koních, Římané proti drsným Germánům
A jak vypadala Evropa před tisíci lety a co vše budou moci lidé v Křivolíku vidět? "V té době obývaly Moravu lovecké tlupy a lidé pro vzácný pazourek cestovali až do Polska. Řecké víno bylo dováženo na galérách a poté putovalo horskými průsmyky Alp na mocná hradiska halštatských knížat. Ve východních stepích se na rychlých koních pohybovali Skythové a další kočovné národy. Obchodníci a římští vojáci překonali Dunaj a vkročili na naše území v 1. století po Kristu a střetli se zde s obyvateli drsného germánského kraje," lákají organizátoři Festivalu živého pravěku.

Ukázky rozdělávání ohně bez sirek i pravěká módní přehlídka
Program festivalu vypadá takto: V sobotu se ve 12 hodin otevřou brány osady. Ve 13 hodin bude možné vidět lovecké techniky a rozdělávání ohně v loveckém táboře. O půl hodiny později čekají návštěvníky osady ukázky vojenství pravěké Evropy. V 14:30 hodin začne módní přehlídka – bude při ní možno vidět ukázky odívání a šperků našich předků. V 15:30 lze vidět život Římanů v barbariku. První den festivalu ukončí u jezírka výjev Gyptina svatba. V neděli se program zopakuje.

Po celou dobu budou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky osady, hry pro děti, technologické dílny v osadě, textilní areál, legionářský tábor.

Autor: Petr Broulík