Českotřebovský kohoutek bavil celé rodiny

27/05/2013

Česká Třebová /FOTOGALERIE/ - Festiválek pro celou rodinu Českotřebovský kohoutek v sobotu v parku Javorka uspořádala Městská knihovna Česká Třebová. Na programu měl pohádky, tanec i zpívání. Sdružení Bacrie děti nechalo nahlédnout do pravěku, vodní skauti je zase na loďkách svezli po javoreckém rybníčku. V doprovodném programu děti lákalo malování na obličej.

Českotřebovský deník - Křivolické Vítání jara aneb Za kohoutem i do pravěku

22/05/2013

Již pošesté proběhla v Pravěké osadě Křivolík u České Třebové akce „Vítání jara“, kterou každoročně pořádá občanské sdružení Bacrie. Stejně jako minulý rok se tato akce konala také ve spolupráci s organizátory Putování za třebovským kohoutem, kdy si účastníci sobotního pochodu mohli trasu na Kozlov ozvláštnit i o menší zajímavou cestu do pravěku.

Brána do pravěku otevřena

21/05/2013

ČESKÁ TŘEBOVÁ – V experimentálně archeologickém centru Křivolík v lesích nad Českou Třebovou vítali jaro, a to zpřístupněním osady návštěvníkům s předváděním činností, které se vztahují k jaru. Nově nastěhovaní divocí koně, zrekonstruovaná kuchyně ze starší doby železné s chlebovou pecí a kozami na střeše nebo funkční pec na keramiku, zrekonstruovaná podle nálezu z Velkých Opatovic.

Paradox pestrosti

Vizi, která spojuje veškeré naše projekty a je společným jmenovatelem aktivit sdružení, bychom mohli nazírat jako snahu proniknout k člověku, porozumět člověku na mnoha rovinách. Zkoumáme evropský pravěk s přihlédnutím k regionu, ve kterém žijeme. Na pravěk si sami hrajeme, ale hrajeme si na něj i s dětmi, které k nám přicházejí. Prezentujeme život v pravěku veřejnosti, ukazujeme život v pravěku veřejnosti. Pořádáme zážitkové akce pro děti, mládež i dospělé s pravěkou, ale i jinou, tématikou. Provádíme experimentálně archeologický výzkum.

Stránky