Exkurze konference REA 2012 „Rekonstrukce a experiment v archeologii“ (16.-18.11. 2012) v Křivolíku

Datum vydání: 
Neděle, 18 Listopad, 2012

 

Jako součást sobotního programu této konference byla i malá exkurze po několika východočeských archeoskanzenech a open-air muzeích, během níž účastníci navštívili kromě Všestar a Villa Novy v Uhřínově právě i naši Pravěkou křivolickou Osadu. Zde se seznámili jak s pokrokem ve výstavbě za uplynulý rok, tak i (pro prvně příchozí) se zaměřením náplně areálu, práce s krajinou, oživováním místa, experimenty a našimi dalšími zdejšími aktivitami.

Ačkoliv počasí nebylo nejlepší, zdejší návštěva byla hodnocena velmi dobře, především díky střízlivé vizi realizace chodu našeho areálu (žádné megalomanské projekty s nulovou udržitelností) a hlavně díky již výše zmiňovaném zasazení do živé krajiny a její využití, které přináší širší náhled do života našich předků.

A díky horlivé práci při úpravě cest předchozí den nenadávali ani řidiči autobusů na bláto z bot (Kterému jsme se ale stejně úplně nevyhnuli – holt Křivolík:).