HOMOactiv - Čas slunce a zrní

Datum vydání: 
Úterý, 10 Září, 2013

Druhá víkendovka se prohnala Křivolíkem jak uragán. Na takovýhle nástřely mužský síly naše malá vesnička není zvyklá. Domky nám tu letošní sezónu začly růst jak houby po dešti, v tomhle směru byl tento rok skutečně výjimečný. Museli jsme využít toho skvělého potenciálu účastníků našich akcí a tentokrát jsme jim dopřáli víkendovku, o kterou si sami říkali už dlouho.Z letní školy víme, že by chtěli po sobě něco zanechat a tak společně s Národním muzeem jsme zrealizovali projekt stavby textilního okrsku. Za jeden víkend se nám podařilo postavit kostru jednoho z přístřešků! No fantastické. Samozřejmě víkendovka by nemohla být jen pracovní. Díky spolupráci s NM jsme účastníkům mohli zajistit dvě přednášky na týkající se Germánů, neboť právě i ona stavící se textilní dílna je germánská. Přednášku o době římské vedl Zdeněk Beneš, archeolog Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Kristýna Urbanová archeoložka NM zajistila půjčené originály germánské keramiky a spon. Pro některé naše účastníky to byl výjimečný zážitek, artefakty znali z vitrín muzeí, ale potěžkat si je a osahat? O tom se jim ani nezdálo. Kristýna Urbanová z NM pak účastníkům přednášela o odívání. Zájemci dostali k dispozici střihy a spousta fotografií již zhotovených šatů a tak snad můžeme doufat, že na poslední víkendovce už budeme všichni chodit i stylově vyfešákovaní.