Přípravný týden

Datum vydání: 
Pátek, 23 Září, 2011

Včera, v sobotu, nám skončil přípravný týden na festival Živého pravěku 2011, který proběhne o víkendu 24. - 25. 9. 2011. Během týdne bylo dokončeno několik projektů a uklizena osada od všudypřítomného dřeva. Na pohřebišti byly osazeny sochy k novému vchodu. Do osady byl také navezen materiál pro stavbu pecí a ohnišť. Množství práce by se neobešlo bez pomoci dobrovolníků a kamarádů, kteří nám přicházeli po celý týden pomáhat do Křivolíku. Děkujeme všem, kteří se přičinili o zase trochu lepší úroveň pravěké osady Křivolíku. Díky