Štěrkománie & Další etapa stavby domu.

Datum vydání: 
Pátek, 16 Listopad, 2012

Kvůli nadcházející exkurzi archeologické konference „Rekonstrukce a experiment v archeologii“, která navštíví i naši Osadu, a neustále se zhoršujícímu počasí jsme museli uzpůsobit přístupovou cestu do areálu osady a k loveckému sídlišti tak, aby nám tam nezapadnul žádný z vážených badatelů. Proto na nás v pátek ráno čekal u vjezdu do křivolického údolí náklaďák vrchovatě naložený štěrkem. Po pár minutách cesty na Osadu a stejně dlouho trvajícímu manévru otočení vozidla a vysypání hromady jsme se konečně mohli opřít do lopat. Ačkoliv ve dvou lidech (Kosák, Pius) a jednom vlku (Arýsek) práce neubíhala jak jsme si představovali, za pár hodin jsme nakonec zvládli zpevnit všechny kritická místa na cestě.

Po chvilkovém odpočinku jsme se konečně dostali k tomu zajímavějšímu úkolu – vztyčit roh budovaného domu. Naštěstí díru na jeho zasazení jsme měli už víceméně připravenou. Když už roh stál tam kde měl, v požadované výšce a úhlu, upevnili jsme ho k druhé již stojící stěně pomocí příčné vaznice.

Bohužel to bylo vše co se dalo za páteční dopoledne stihnout, protože čas odjezdu na konferenci se nebezpečně přiblížil a ostatní už nervózně přešlapovali na místě srazu.