Křivolické novinky

Křivolické novinky jsou v podstatě takovým BLOGEM naší osady. Uvádíme zde poslední aktivity, které osadou zahýbaly a zůstaly na paměťových kartách i našich fotoaparátů.

Dostavba kostry halštatského domku

Datum vydání: 
Sobota, 1 Prosinec, 2012

Po vzoru českého rekonstrukčního týmu v Lógaru (Afgánistán) si sviňský konstrukční tým v Lágru (Křivolík) opět plivnul do dlaní a před nadcházející zimou konečně dodělal jeden z našich klíčových projektů – vztyčení celé spodní trámové konstrukce domu hrnčířky z doby halštatské.

Vyhlídky se zdály zpočátku, i přes nádherné počasí, docela mizivé – pracovní akce se tradičně zúčastnilo jen několik odvážlivců, slovy tři (a samozřejmě pomocníček Arýsek), ale... ZVLÁDLI JSME TO! Poslední trámy byly umístěny na svá místa a na výsledek se můžete podívat na fotkách níže.

Na konstrukci samotné už zbývá dodělat jen pár maličkostí – srovnání trámů a jejich pevné ukotvení do země, upravit a přidělat příčku nade dveřmi, a konečně se můžeme těšit na další aktivitky, jejichž průběh bude vidět ještě více – stavba střechy a vyplňování stěn. Ale to zase příští sezonu;)

Všem, kdo se listopadových dodělávek domu zúčastnili, členům i nečlenům sdružení, ještě jednou děkujeme! Jste fakt dobří:)

Listopadové afterplesové práce na Osadě

Datum vydání: 
Neděle, 25 Listopad, 2012

 

I když byly zážitky ze skautského plesu v Dolní Dobrouči stále v živé paměti, nastoupila v brzkých odpoledních hodinách úderná brigáda v počtu celých čtyř udatných sviní (a 3 vlků+psů) k pokračování prací, které započaly předchozí týden před konferencí.

Nejrychlejší byla úprava koryta potoka, aby se na zimu a jarní tání svedla voda okolo jezírka, aby se zbytečně nezaneslo. Dále jsme pokračovali se šterkováním rozcestí před první branou a nakonec jsme se (z)vrhli opět do domku.

Bohužel při hloubení další sloupové jámy jsme zjistili, že úroveň podlahy celého domu budeme muset o hezkých pár (desítek) centimetrů strhnout, takže aspoň o další zábavu postaráno. I tak se nám podařilo vztyčit prostřední sloup rozdělané stěny, včetně zasazení prahu, takže už zbývá vztyčit jen poslední šestina kostry této konstrukce.

Exkurze konference REA 2012 „Rekonstrukce a experiment v archeologii“ (16.-18.11. 2012) v Křivolíku

Datum vydání: 
Neděle, 18 Listopad, 2012

 

Jako součást sobotního programu této konference byla i malá exkurze po několika východočeských archeoskanzenech a open-air muzeích, během níž účastníci navštívili kromě Všestar a Villa Novy v Uhřínově právě i naši Pravěkou křivolickou Osadu. Zde se seznámili jak s pokrokem ve výstavbě za uplynulý rok, tak i (pro prvně příchozí) se zaměřením náplně areálu, práce s krajinou, oživováním místa, experimenty a našimi dalšími zdejšími aktivitami.

Ačkoliv počasí nebylo nejlepší, zdejší návštěva byla hodnocena velmi dobře, především díky střízlivé vizi realizace chodu našeho areálu (žádné megalomanské projekty s nulovou udržitelností) a hlavně díky již výše zmiňovaném zasazení do živé krajiny a její využití, které přináší širší náhled do života našich předků.

A díky horlivé práci při úpravě cest předchozí den nenadávali ani řidiči autobusů na bláto z bot (Kterému jsme se ale stejně úplně nevyhnuli – holt Křivolík:).

Štěrkománie & Další etapa stavby domu.

Datum vydání: 
Pátek, 16 Listopad, 2012

Kvůli nadcházející exkurzi archeologické konference „Rekonstrukce a experiment v archeologii“, která navštíví i naši Osadu, a neustále se zhoršujícímu počasí jsme museli uzpůsobit přístupovou cestu do areálu osady a k loveckému sídlišti tak, aby nám tam nezapadnul žádný z vážených badatelů. Proto na nás v pátek ráno čekal u vjezdu do křivolického údolí náklaďák vrchovatě naložený štěrkem. Po pár minutách cesty na Osadu a stejně dlouho trvajícímu manévru otočení vozidla a vysypání hromady jsme se konečně mohli opřít do lopat. Ačkoliv ve dvou lidech (Kosák, Pius) a jednom vlku (Arýsek) práce neubíhala jak jsme si představovali, za pár hodin jsme nakonec zvládli zpevnit všechny kritická místa na cestě.

Po chvilkovém odpočinku jsme se konečně dostali k tomu zajímavějšímu úkolu – vztyčit roh budovaného domu. Naštěstí díru na jeho zasazení jsme měli už víceméně připravenou. Když už roh stál tam kde měl, v požadované výšce a úhlu, upevnili jsme ho k druhé již stojící stěně pomocí příčné vaznice.

Bohužel to bylo vše co se dalo za páteční dopoledne stihnout, protože čas odjezdu na konferenci se nebezpečně přiblížil a ostatní už nervózně přešlapovali na místě srazu.

Workshop metalurgie I.

Datum vydání: 
Pátek, 12 Říjen, 2012

Aktivita pro studenty ÚAM MU BRNO z projektu OPVK, 

Fotogalerie z workshopu 

Akce proběhne na chatě Švýcárna ve Staré huti u Adamova. Sraz na místě bude v pátek 17.30. Akce je naplánována do sobotních odpoledních hodin. Předpokládaný konec 17.00, navazuje na spoj zpátky do Brna. Ubytování na postelích v chatě. 

Workshop je zaměřen na prezentaci moderních metod archeometalurgie a experimentální archeologii. Experimentovat se bude s kovolitectvím barevných kovů ve venkovních píckách. Dále jsme připravili pro srovnání a zajímavost možnost práce se sklem, výrobu skleněných korálků, moderním způsobem i experimentem. V současné době jsou jednotlivé části programu v jednání. Program bude dále obohacen a upraven podle přislíbení účasti dalších specialistů a odborníků. Součástí aktivity budou dvě menší přednášky, které budou prezentovat dané téma a budou základem pro praktickou část workshopu. Dále máte možnost navštívit muzeum Stará huť, nebo se jít projít k Býčí skále.

Srpnová dřina v Křivolíku

Datum vydání: 
Středa, 15 Srpen, 2012

Opět jsme trochu poskočili se stavbami v Osadě. Minulý týden byl Lughnasad avšak my jsme obilí prozatím nesklidili. Neboť se nám bohužel ztratilo v porostu plevelu. Každopádně je spousta jiných rostlin, kterým se daří. Zejména importovaným plodinám :-)

Stránky