Podrobný rozpis řemeslných dílen pro školy

  Neustále se snažíme zlepšovat metodiku vedení dílen i jejich materiální vybavení, proto každý rok jsou dílny upravovány. Jejich provoz samozřejmě nelze pokrýt z ceny exkurze a je dotována z dotací a grantových projektů, které se v Bacrie o.s. snažíme získávat pro zlepšení úrovně živé výuky. Dílny jsou připravovány s ohledem na věk dětí. Vše, co si děti vyrobí, si mohou samozřejmě odnést domů.

   

  Textilní dílna

  Dílna je zaměřená na výrobu a zpracování přírodních materiálů, jako vlna, len, konopí nebo kopřiva na textil. Účelem je přiblížit dětem proces výroby látky od zhotovení nitě pomocí přeslenu přes přírodní barvení až po výrobu finálního výrobku. Děti si osvojí dovednost práce s přeslenem, tkaní pomocí karetek nebo hřebenového stávku a výroba provázku kroucením. 

   

  Pravěká kuchyně

  Program je zaměřený na ukázku a poznávání potravin, které se v pravěku jedli. Děti se dozvědí, jaké pokrmy nápoje se připravovali a jak se vařilo na ohništi nebo v peci. Vyzkoušejí si namletí vlastní mouky z obilí na zrnotěrce a žernovu, tak jak se provádělo ve starším a mladším pravěku. Z mouky si poté vyrobí placku či bochníček a upečou v peci. V rámci nápojů si uvaří „čaj“ z nasbíraných rostlin v okolí osady. Před sběrem budou děti poučeny o vhodných a nevhodných rostlinách.   

  Kovářská dílna

  Kovárna děti seznámí s procesem pravěké výroby a zpracování železa před dnešní průmyslovou výrobou. Z čeho vlastně takový kov vzniká a co je k tomuto hutnictví potřeba. Co to je železná ruda a proč vzniká železná houba? Dozvědí se o kovářském umění, o použití kladiva, kleští, funkci kovadliny i měchu. Děti si poté vyzkouší vykovat jednoduchý předmět ze železa, například k zavěšení na vyrobenou textilní šňůrku.

   

  Kovolitecká dílna

  V této dílně bude dětem představen postup jak lze vyrábět kovové předměty odléváním do formy. Kovolitectví začíná v době eneolitu a používáme ji dodnes. Děti uvidí všechny potřebné nástroje a představen jim bude celý postup výroby předmětu od výroby voskového modelu, licí kadlub i samotné odlévání. Co to je například tyglík, dyzna, slitina a nebo lití na ztracenou formu? Budou se snažit pomocí ručních měchů docílit v pícce dostatečnou teplotu a odlít do formy vlastní výrobek a obrousit si ho brouskem do finální podoby. V dětských programech je pracováno s cínem, pro vyšší bezpečnost a lepší tavitelnost oproti bronzu.

  Lov

  Lov tvořil velmi dlouho důležitý zdroj obživy pravěkých lidí. Děti se seznámí se zbraněmi používanými pro ulovení zvířete i dovednostmi, které k tomu jsou zapotřebí. Vyzkouší si rozdíl mezi použitím oštěpu, vrhače atlatlu a využitím luku. Co se stane se zvířetem po jeho ulovení, různé druhy kožešin a jak prokazovali naši předkové smrti zvířate úctu.

   

   

  Řezbářství

  Pro naše předky patřilo dřevo k nejlépe dostupnému materiálu. Používalo se všude, od paliva do ohně, přes výrobu předmětů denní potřeby, po stavbu domů, vozů i lodí. V této dílně se děti seznámí s praktičností dřeva jako obnovitelné suroviny. Naučí se rozpoznat nejčastější stromy a na co používat jejich dřevo. Sami si vyzkouší, že není lehké dřevo opracovat do požadovaného tvaru. Mohou vyzkoušet různé kamenné, bronzové i železné nástroje a porovnat s dnes používanými nástroji.

  Keramická dílna

  Keramika byla důležitou součástí života pravěkých lidí. Sloužila k vaření, skladování i k stolování. V této dílně se děti dozvědí o správné přípravě keramického těsta, jak může být snadné něco vyrobit a o možnostech výpalu (ohniště, jáma, pec). Podle věku a zdatnosti dětí, si vyzkouší modelování figurek, výrobu keramiky v ruce a na kopacím kruhu. Výrobky většinou nemají charakter vhodný k uchování,

   

   

  Zemědělství

  Obdělávání půdy a chov dobytka sehrály v lidských dějinách rozhodující úlohu. V této dílně se děti dozvědí o způsobech využívání a obdělávání půdy v pravěku. Seznámí se s plodinami, které mohou pěstovat i u sebe doma a co to ve skutečnosti znamená žďáření lesa? Jak se vlastně obdělává pole dnes? Děti si vyzkouší obdělat malý kousek pole s pomocí několika replik pravěkých nástrojů z různých období a porovnat jak je težké obdělávat pole v době kamenné nebo železné. 

   

  Práce s kůží

  Ze zabitého zvířete můžeme využít velké množství surovin. Vedle masa a kostí to je jistě i kůže a šlachy. Kůže je velice cenný produkt, protože její výroba je nesmírně složitá, ale neocenitelná při výrobě našich každodenních potřeb. Děti se dozvědí, jaký je rozdíl mezi prací se surovou kůží (potah štítů, bubnu) a kůží vyčiněnou (oděvy, brašny, boty). Vyrobí si malý předmět, na kterém si zkusí uplatnit několik dovedností jako je řezání, děrování nebo jednoduché zdobení kůže.

  Válečníci a boj

  Nejvíce experimentální dílna, jejíž metodiku stále řešíme. Zaměřeno na bojovníky nikoliv pouze jako symbol agrese, ale jako přirozenou součást společenského života našich předků. Proč vůbec vstupovat do boje a kdo byli nejlepší válečníci v pravěku. Jaké je to stát proti nepříteli a jak je vyzbrojen? Kolik taková zbroj a zbraň váží? A je s ní možno i běžet? 

   

  Druidovy/šamanovy hadanky

  Šamani, druidové a všeobecně duchovní elity byly v pravěké společnosti osoby velice vážené. Proč tomu tak bylo a co měli na starosti, že jim lidé svěřovali to nejdůležitější ve svém životě, spojení s božstvy? Děti dostanou za úkol zodpovědět otázky týkající se pravěkého světa, který navštívily. Odpovědi se skrývají na informačních tabulích a v úvodní prohlídce. Pokud kmen zodpoví vše správně, úkol splnil a má nárok na malou odměnu. Variace dle typu programu, Druidovy hádanky (program V čase Keltů) nebo Šamanovy hádanky (Mezi lovci a sběrači).

  Znalost přírody

  Přírodní prostředí obklopovalo naše předky a obklopuje nás i dnes. Tato aktivita je zaměřena na okolní přírodu ve které se děti během programu nachází. Jak vypadala před a po příchodu člověka, který zde začal budovat pravěkou osadu? V čem jsou zásadní změny a proč je důležitá druhová pestrost rostlin a živočichů?