Pro novináře

 

"Nikdy jsem se nesnažil napodobovat skutečnost, ale skrze fantasii hledat náš svět."            

                                    režisér Karel Zeman

 

 

Zde se vám snažíme poskytnout dostupné informace, loga a PR o našem projektu a aktivitách pro maximální využití v tisku a vašich článcích. Najdete zde také myšlenky vedoucí nás k tomu co děláme. O projektu EAC Křivolík se do podrobna dozvíte také v jednotlivých sekcích o projektu a pojmy

Paradox pestrosti  

příspěvek Honzy Tondy Půlpána o tom, co nám může přinést pohled do pravěku. Autor pracuje jako  lektor enviromentálního centra

Proč to prase a Bacrie? 

            informace o tom, co vlastně znamená ten název a proč to prase od autora loga Honzy Zemana

 

 

Zde bude jeden krásný článek s PR informacemi o sdružení, kam EAC Křivolík spěje a taky možnost stažení loga, PR fotografií apod.