Proč to prase a Bacrie?

Jediným jazykem, který má prý čistě keltské kořeny je ostrovní velština, potom také irština a nářečí, kterým se mluví na malém ostrůvku Isle of Man. Ve skotské pokroucené angličtině prý také můžeme najít něco z původních keltských jazyků. Pojmenování pro divokou svini ve velštině je baedd. Doslova znamená kanec, tedy zvíře naprosto zásadní pro keltské mýty i symboliku, spojované s neuvěřitelnou sílou přírody a bojovným duchem, přesně stejnými schopnostmi, které musí mít přece každý bojovník. Nutno říci, že dnešní nám známé divoké prase, které můžeme, po jeho navrácení do volné přírody v průběhu minulého století, už zase potkat volně rozhrabávající půdu na lesních mýtinách, je úplně slabý odvar proti kanci, kterého si do znaku dávali keltští králové a vládci. 

V tehdejších lesích člověk mohl běžně narazit na stáda vysoké zvěře, ale i šelmy jako vlky, rysy, kuny a také největší medvědy. Zvířata v tehdejším lesním porostu, který zabíral velká ucelená území, měla často šanci dožívat se maximální hranice života. Nejstarší kusy tak mohly dorůstat skutečně velkých rozměrů, neboť množství potravy, které potřebovaly k životu, bylo limitováno pouze jejich schopností vypořádat s dalšími zvířecími potravními konkurenty. Nikoliv však omezeným životním prostorem ovládaným člověkem, jako je tomu dnes. Na lesních mýtinách v hlubinách člověkem málo zasažených pralesních porostů, lovci riskovali srážku se strach budícími velikány svého druhu. Poražení takového lesního zvířete jakým byl kanec, potom budilo všeobecnou pozornost a prestiž byla už jenom v poctě moci jít takové zvíře lovit. U nás známe podobnou pověst, kde hlavní hrdina Bivoj dopraví kance, který pustoší kraj a dostane za to svojí odměnu. Samozřejmě taková zvířata budící posvátnou bázeň, znamenala pro naše předky nikoliv pouze strašlivá monstra, ale i ochránce lesů, stvoření s darem matky přírody, vtělení 

samotných bohů a slavných válečníků minulých dob. Svět lidí byl tvořen lidským světem vnitřním, uvnitř vesnic a pevných hradišť a potom vším ostatním vnějším nepřizpůsobivým a málo známým světem tam venku, který mají ve své moci Bohové a jejich zvířecí vyslanci na tomto světě. Lidská víra se zde spojuje s posvátnou bázní a úctou před silami přírody, před kterou i dnes člověk padá na kolena a cítí se malým. Bacrie, čtoucí se jako bakriebakrí, je tedy označení pro divokého kance, pocházející údajně z původního dialektu ostrovních Keltů, který se nám ve své úplnosti nezachoval, protože Keltové nezanechali písemných záznamů svého jazyka.

Logo sdružení Bacrie vychází z ornamentální tradice kontinentálního keltského obyvatelstva. Konkrétně má svůj vzor v mincovních ražbách používaných na našem území v posledním století před Kristem. Během návrhu a realizace loga došlo k jednomu podivnému omylu, který byl zjištěn až zpětně. Patrně to má souvislost s podpůrnými prostředky během tvorby, neboť kanci v logu chybí to hlavní, co dělá pořádného kance, kancem. Dnes tedy sdružení Bacrie vlastní genderově vysoce korektní logo divoké svině.

                                                                                                                   Jan Zoro Zeman

V češtině máme slovo neznámého původu a velice blízké slovu Bacrie a to slovovo bachyně. Podobnost nebude asi čistě náhodná, neboť pro kance, samce divokého prasete užívali Keltové slovo eburos. Je tedy možné, že bacrie značilo výraz  spíše pro samici/bachyni a eburos pro samce/kance. Tak či tak divoké prase je krásným takřka živím symbolem, který můžete pocítit na vlastní kůží při toulkách nejen Křivolickými hvozdy... 

                                                                                                            David Kosák Maršálek