O nás

Pravěká osada Křivolík – muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum – je budována od roku 2007 spolkem Bacrie, který vznikl z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Tehdy zde proběhly první experimenty s pravěkým zemědělstvím, zpracováváním dřeva a kůží a postupem času se z malé březové ohrady stala prosluněná mýtina, kde se dnes nachází hned několik rekonstrukcí staveb z různých období pravěku (od dob lovců a sběračů, přes dobu bronzovou až k době železné), řemeslných okrsků a výběh s domácími zvířaty.

Uprostřed krásných hvozdů u České Třebové se tak díky tomuto muzeu v živé přírodě můžete na chvíli ocitnout v pravěku, kdy se na našem území vyskytovali tehdejší lovci a sběrači, první zemědělci, taviči kovů doby bronzové i první etnika – Keltové či Germáni.

Přírodním rozměrem projektu je pak navracení pravěkého rázu i okolní krajině. obnovujeme mokřady a lesní tůně, ponecháváme staré listnaté stromy včetně jejich torz a padlých kmenů. postupně navracíme i druhovou skladbu dřevin a keřů v okolním lese – (pra)lese.

Umožňujeme návštěvu osady všem, kteří o ní mají zájem – osada je tak turistickým cílem, organizujeme programy pro školy, děláme oživovací akce pro veřejnost, pořádáme táboření zaměřené na pravěké technologie i život v přírodě. Jsme i kulisou pro natáčení dokumentů pro muzea i televizi.

Jsme osadou, která přes minulost svých předků nastavuje zrcadlo naší vlastní budoucnosti.

ABOUT US

Prehistoric Settlement Křivolík – Museum in Living Nature and Experimental Archaeological Centre – has been built since 2007 by the Bacrie Association, which originated from a free group of history and archaeology fans. At that time, the first experiments with prehistoric agriculture, wood and leather processing took place here, and over time the small birch enclosure became a sunny clearing, where today there are several reconstructions of buildings from various prehistory periods (from hunters and gatherers, through the Bronze Age to Iron), craft districts and a paddock with animals.

In the middle of the beautiful forests near Česká Třebová, thanks to this museum in the wild, you can find yourself in prehistoric times for a while, when hunters and gatherers of that time, the first farmers, bronze and metal smelters of the Bronze Age and the first ethnic group – Celts or Germans – appeared in our territory.

We also engage in our free time in research activities (within the field of so-called experimental archaeology) and educational activities (with the help of events and programs for children, youth and adults).