Školní exkurze

Pravěkou osadu Křivolík je možné navštívit také v rámci programů pro školy.

Živá výuka pravěku se skládá z prohlídky areálu (včetně zkoušení vybraných pravěkých aktivit). Momentálně nabízíme program Cesta do pravěku zaměřený na ukázku postupného vývoje nástrojů a technologií, držící se chronologického schématu i zaběhnutých označení pravěkých období (doba kamenná, bronzová a železná).

Termín a čas exkurzí dle domluvy. Prosíme o včasné příchody v domluvený čas. Doporučená kapacita jednoho programu je 15–20 dětí. Po domluvě je za určitých podmínek možné absolvovat exkurzi i v jiném počtu dětí.Doba trvání exkurze dle domluvy, zpravidla však 2 hodiny.

Na místě je možné využít ohniště a zásobu dřeva (např. k opečení donesených potravin).

JAK EXKURZE PROBÍHÁ? Na začátku jsou děti rozděleny do družin – kmenů. Každý kmen dostane průvodní list, který je provází celou exkurzí. Děti si zvolí svého náčelníka, název kmene atd., poté proběhne velké představení všech kmenů, tedy jednotlivých družin. Průvodní list jim slouží také k evidenci toho, co již absolvovaly a co je ještě čeká.

Všichni společně se projdeme pravěkým světem, děti se dozvědí, jak se naši předkové živili, jaké nástroje a technologie používali, jaké měli náboženské představy i jak byla zakončena jejich životní pouť. Během prohlídky si děti také zkouší aktivity k danému období (okopávání pole, štípání dřeva pomocí sekerek z různých epoch pravěku, drcení/mletí obilí na mouku apod.).

CENA 

V letošním roce byla cena stanovena na 85,-/žák. Pedagogický doprovod zdarma.

Učitelé se programu účastnit nemusí, ale stále za děti zodpovídají.

KONTAKT A OBJEDNÁVKA PROGRAMŮ:

Mgr. Lucie Broncová

E: exkurze.krivolik@gmail.com    M: +420 728 502 082

Exkurze objednávejte, prosím, E-MAILEM.