Školní exkurze

Pravěkou osadu Křivolík je možné navštívit také v rámci programů pro školy.

!!!!!!!! Školní exkurze v roce 2023 UZAVŘENY !!!!!!! Děkujeme za Váš zájem a budeme se na Vás těšit v roce 2024.

Živá výuka pravěku se skládá z prohlídky areálu (včetně zkoušení vybraných pravěkých aktivit). Momentálně nabízíme program Cesta do pravěku zaměřený na ukázku postupného vývoje nástrojů a technologií, držící se chronologického schématu i zaběhnutých označení pravěkých období (doba kamenná, bronzová a železná).

Prosíme o včasné příchody v domluvený čas. Kapacita jednoho programu je min. 10, max. 30 dětí. Doba trvání exkurze dle domluvy, zpravidla však 2 hodiny. Exkurze probíhají většinou v teplých měsících (zpravidla červen/září), jelikož veškeré prohlídky a aktivity probíhají pouze venku. V případě nepříznivého počasí je možné exkurzi kdykoli zrušit.

Na místě je možné využít ohniště a zásobu dřeva (např. k opečení donesených potravin).

JAK EXKURZE PROBÍHÁ? Na začátku jsou děti rozděleny do družin – kmenů. Každý kmen dostane průvodní list, který je provází celou exkurzí. Děti si zvolí svého náčelníka, název kmene atd., poté proběhne velké představení všech kmenů, tedy jednotlivých družin. Průvodní list jim slouží také k evidenci toho, co již absolvovaly a co je ještě čeká.

Všichni společně se projdeme pravěkým světem, děti se dozvědí, jak se naši předkové živili, jaké nástroje a technologie používali, jaké měli náboženské představy i jak byla zakončena jejich životní pouť. Během prohlídky si děti také zkouší aktivity k danému období (okopávání pole, štípání dřeva pomocí sekerek z různých epoch pravěku, drcení/mletí obilí na mouku apod.).

CENA:

V letošním roce byla cena stanovena na 100,- Kč / žák. Pedagogický doprovod zdarma.

Učitelé se programu účastnit nemusí, ale stále za děti zodpovídají.

KONTAKT A OBJEDNÁVKA PROGRAMŮ:

Mgr. Lucie Maršálková

E: exkurze.krivolik@gmail.com    M: +420 728 502 082

Exkurze objednávejte, prosím, E-MAILEM. Vyplňte prosím přihlášku k exkurzi a zašlete na výše uvedený e-mail.

KE STAŽENÍ: Informační leták a Přihláška k exkurzi